top of page

Algemene voorwaarden

Het maken van een afspraak betekent automatisch aanvaarding van de algemene voorwaarden.

De therapeut verbind zich eraan haar cliënten duidelijk en ondubbelzinnig te informeren over de aangeboden diensten.

De algemene voorwaarden vormen de basis van overeenkomsten tussen cliënt en therapeut.

Medische setting

De therapeut is geen diëtiste, arts, psycholoog of psychiater. Zij verricht geen medische diensten, stelt geen medische diagnose en schrijft geen medicijnen voor.

Mijn inzet

Hypnotherapie en orthomoleculaire therapie is een samenspel tussen de therapeut en de cliënt. De therapeut zal zich volledig inzetten om uw vraagstukken op te lossen. Om de gewenste resultaten te bereiken, dienen cliënten de instructies van de therapeut nauwgezet op te volgen. Wenst de cliënt onvoldoende mee te werken, dan zal de sessie of behandeling worden gestaakt.

Prijzen en duur van de sessies

Prijzen worden per behandeling of er traject berekend. Afhankelijk van de problematiek en van de cliënt zal de behandeling bestaan uit één of meerdere sessies. De duur van de sessie is afhankelijk van de progressie van de cliënt en kan variëren van 30 tot 90 minuten.

Betaling

De betaling geschiedt bij voorkeur contant, direct na de sessie. Vindt de betaling via overschrijving dan dient de betaling te zijn overgemaakt voor aanvang van de sessie. 

Trajecten of programma's worden volledig betaald bij aanvang van het programma.

Indien de cliënt, om welke reden dan ook, een programma voortijdig stopt of niet alle sessies bijwoont, wordt het bedrag niet aangepast en zal dit op geen enkele manier kunnen leiden tot restitutie van enig deel van het betaalde bedrag.

Afspraken

Uit respect voor de cliënten die op de wachtlijst staan wordt er gevraagd om een afspraak tijdig te annuleren.

Bij laattijdige annulatie of verplaatsing of niet komen opdagen op een afspraak zullen de volgende tarieven aangerekend worden:

* minstens 48u voor de afspraak= geen kosten

* minstens of minder dan 24u voor de afspraak= 1/2 van de prijs van een sessie (of gelijkgesteld aan de prijs van een sessie binnen een programma)

* niet opdagen zonder te verwittigen= volledige prijs van een sessie (of een sessie binnen een programma)

Prijzen van een sessie of een traject zijn afhankelijk of het over hypnotherapie of orthomoleculaire therapie gaat.

Ondanks een kennismakingsgesprek gratis is zal er bij niet annulatie toch een vergoeding van 25€ aangerekend worden om dezelfde reden als hierboven beschreven.

Kort overleg telefonisch, via WhatsApp of per mail, is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

Afspraken annuleren of verplaatsen kan enkel via e-mail, telefoon of eventueel via WhatsApp, en dit minstens 48u voor de afspraak. 

Annulaties via andere kanalen zoals hierboven vermeld, o.a. Messenger, Google, e.a., zijn dus niet mogelijk.

Garantie

Geen enkele therapie biedt garanties. Niet iedereen reageert op dezelfde manier op therapie, net zomin als op medicijnen. Geen enkele therapeut is dus in de mogelijkheid om het eindresultaat te garanderen: geen enkele arts, psychiater, psycholoog of hypnotherapeut kan een garantie geven. De cliënt voorspiegelen dat resultaten gegarandeerd zijn, zou dus niet alleen onjuist zijn, maar ook onethisch. Als uw therapeut kan ik enkel garanderen mijn uiterste best te doen om iedere cliënt te helpen. Een deel van het werk ligt immers ook bij de cliënt zelf.

Betwisting 

In geval van betwisting, d.w.z. ontevredenheid van de cliënt over de gebruikte methoden (of resultaten), is verhaal of terugbetaling niet mogelijk en dus ook niet bij het vroegtijdig afbreken van een traject of programma. Immers hypnotherapie/orthomoleculaire therapie is een samenwerking tussen de cliënt en de therapeut. Het is dus duidelijk dat het resultaat erg afhankelijk is van de motivatie én de toewijding én de inspanning van de cliënt. Ook al doet de therapeut zijn werk correct, en worden de juiste suggesties, tips en adviezen gegeven, dan kan er enkel van een goed resultaat gesproken worden als de cliënt deze suggesties, tips en adviezen ook aanvaardt en ter harte neemt.

Afspraken annuleren of verplaatsen kan enkel via e-mail, telefoon of via WhatsApp. (niet via Messenger, google, ea.)

Het maken van een afspraak betekent de automatische aanvaarding van deze algemene voorwaarden. 

bottom of page