top of page

Privacyverklaring

Brigitte Vos, de praktijkhouder, is verplicht aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers. De privacyverklaring legt uit hoe we informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen met betrekking tot onze website www.brigittevos.be en gerelateerde diensten, evenals hoe we persoonlijke gegevens verwerken in onze therapeutische praktijk.

1. Verzamelde informatie

1.1. Persoonlijke informatie op de website

Wanneer u de website bezoekt, kunnen we persoonlijke informatie van u verzamelen, zoals uw naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer. Deze informatie wordt vrijwillig door u verstrekt wanneer u contact opneemt met ons, u abonneert op nieuwsbrieven of formulieren invult.

1.2. Automatische verzamelde informatie op de website

Wij kunnen automatisch bepaalde informatie verzamelen, zoals de pagina’s die u heeft bezocht en de tijd en datum van uw bezoek. Deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies en functionele technologieën.

 

1.3. Bescherming persoonsgegevens en gezondheidsgegevens in de praktijk

De praktijkhouder hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van uw gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden: inclusief maar niet beperkt tot uw naam, contactgegevens, medische gegevens en informatie met betrekking tot uw mentaal en geestelijk welzijn. De praktijkhouder houdt zich aan de wettelijk bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als cliënt heeft (waaronder de Europese verordening en de wet op de patiëntenrechten). Deze persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door de praktijkhouder.

2. Gebruik van informatie

2.1. Therapeutische doeleinden

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als praktijkhouder zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c) en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3.). Een aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consult/sessie, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijke identificeerbare gegevens gebruikt.

Wij gebruiken de verzamelde informatie voor het verstrekken van therapeutische diensten, zoals hypnotherapie en orthomoleculaire therapie, en het ongebruikelijk van uw welzijn. Sessiegegevens worden gebruikt om uw voortgang bij te houden en uw behandeling te ondersteunen.

2.2. Vertrouwelijkheid

Alle cliëntgegevens en sessie-informatie worden strikt behandeld en niet gedeeld met anderen tenzij met uw toegestane toestemming. Delen van gegevens zullen enkel gebeuren in het kader van uw gezondheidszorg met artsen of zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

Indien u uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, worden deze gegevens op beveiligde manier digitaal ter beschikking gesteld aan andere zorgverleners. Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverleners, zullen zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens.

Voor medewerking aan onderzoek, kunnen er ook gegevens worden verwerkt. Alle verwerking gebeuren door instanties die de correcte toelatingen en machtigingen hebben gekregen voor de verwerking van deze gegevens. Gegevens worden samengevoegd en alle maatregelen worden genomen zodat deze niet herleid kunnen worden naar individuele personen.

3. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren cliëntgegevens en sessie-informatie gedurende de verplichte bewaartermijn en volgens de ethische richtlijnen van onze praktijk. Na het verstrijken van de bewaartermijn worden gegevens veilig vernietigd.

 

4. Beveiliging van informatie

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies en vernietiging. Alleen Brigitte Vos heeft toegang tot deze gegevens.

5. Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie op te vragen, in te kijken, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen u enkel geweigerd worden indien deze een bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw gegevens kan u richten aan de praktijkhouder. Bij vragen of klachten kan u steeds bij de praktijkhouder terecht.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en de praktijkhouder kan u geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

6. Contact opnemen

Als u vragen of zorgen heeft over uw privacyverklaring, neem dan contact met mij op via info@brigittevos.be of telefonisch 0473/240819.

Ik waardeer het vertrouwen dat u in mijn praktijk stelt en dat u niet twijfelt aan uw privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens en tijdens onze sessies.

bottom of page